Home
  COUNTRY BY   COUNTRY
 THE BIG ISSUES
  PROGRESS AND   SETBACKS
  DEVELOPMENT   INDICATORS
   | ESPAÑOL | Commitments | Annual Report | News | About  | Site Map Feedback  

 
SW 2008

 


 

POLSKI RAPORT SOCIAL WATCH 2008
Czas na prawa

Download the complete "Polski Raport Social Watch 2008" in one big file (2.408 Kb) or by chapter.


Spis treści

documento en formato PDF Social Watch: promowanie odpowiedzialnosci
documento en formato PDF Social Watch na swiecie
documento en formato PDF Przedmowa do raportu polskiego
documento en formato PDF Social Watch w Polsce


ARTYKULY TEMATYCZNE

documento en formato PDF Wprowadzenie: Prawa czlowieka a system gospodarczy
documento en formato PDF Prawa w czasach kryzysu
  (Roberto Bissio)
documento en formato PDF Prawdziwa historia podatków
  (Nicholas Shaxson, John Christensen)
documento en formato PDF Struktura fi nansowa i prawna UE: implikacje dla podstawowych praw czlowieka
  (Mirjam van Reisen, Simon Stocker)


PRAWA CZLOWIEKA W POLSCE

documento en formato PDF Prawa czlowieka w Polsce – refl eksje w zwiazku z 60. Rocznica Powszechnej
  Deklaracji Praw Czlowieka
(Adam Bodnar, Helsinska Fundacja Praw Czlowieka)
documento en formato PDF Rzadowy projekt ustawy o równym traktowaniu. Analiza. Rekomendacje
  (Krzystof Smiszek, Wiceprzewodniczacy Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego)
documento en formato PDF Prawa czlowieka w procesie sadowym
  (Katarzyna Szymielewicz, Polska Sekcja Miedzynarodowej Komisji Prawników)
documento en formato PDF Sytuacja osób pozbawionych wolnosci. Podstawowe problemy
  (Maria Nielaczna, Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej)
documento en formato PDF Ochrona uchodzców w Polsce – miedzy teoria a praktyka
  (Agata Forys, Helsinska Fundacja Praw Czlowieka; Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne; Maciej Fagasinski, Amnesty International)
documento en formato PDF Szkola etnocentryzmu?
  (Joanna Konieczna-Salamatin Towarzystwo Demokratyczne „Wschód”/Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)
documento en formato PDF Kobiety w polityce
  (Malgorzata Zuk, NEWW-Polska)
documento en formato PDF Nierówne traktowanie. Sytuacja kobiet i mezczyzn w nowym systemie emerytalnym w Polsce
  (Irena Wóycicka, Instytut Badan nad Gospodarka Rynkowa)
documento en formato PDF Prawa reprodukcyjne
  (Wanda Nowicka, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny)
documento en formato PDF Sytuacja osób LGBT w Polsce. Raport z analizy sytuacji spolecznej
  (Greg Czarnecki, Kampania Przeciw Homofobii)
documento en formato PDF Podstawowe dane o osobach niepelnosprawnych w Polsce, a wlasciwie brak danych
  (Malgorzata Peretiatkowicz, Piotr Todys, Fundacja TUS)
documento en formato PDF Prawa dzieci-ofi ar przemocy w rodzinie – analiza
  (Olga Kudanowska, Fundacja Dzieci Niczyje; Agnieszka Olszewska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej)
documento en formato PDF Prawa czlowieka w biznesie: czyje zyski i czyja odpowiedzialnosc?
  (Katarzyna Szymielewicz, Polska Sekcja Miedzynarodowej Komisji Prawników (ICJ))
documento en formato PDF Polska pomoc rozwojowa a Deklaracja ONZ o Prawie do Rozwoju.
  Próba oceny
(Kasia Staszewska, Marek Marczynski, Instytut Globalnej Odpowiedzialnosci)


RAPORTY KRAJOWE

documento en formato PDF
Bulgaria
documento en formato PDF
Czechy
documento en formato PDF
Litwa
documento en formato PDF
Lotwa
documento en formato PDF
Moldowa
documento en formato PDF
Polska
documento en formato PDF
Rumunia
documento en formato PDF
Serbia
documento en formato PDF
Slowacja
documento en formato PDF
Slowenia
documento en formato PDF
Tanzania
documento en formato PDF
Wegry

 

 

 

   | ESPAÑOL | Commitments | Annual Report | News | About  | Site Map Feedback   
Search Social Watch on the Internet with Choike
The Third World Institute - Social Watch
Social Watch is an international watchdog citizens' network on poverty eradication and gender equality

18 de Julio 1077/902, Montevideo 11100, Uruguay
Phone: + 598-2-902-04-90. Fax: + 598-2-902-04-90/113;
e-mail: socwatch@socialwatch.org